Provozní řád herny

Herna RC slouží pro vzájemné setkávání účastníků programu RC, především rodin s malými dětmi. Přejeme si, abychom se zde cítili všichni dobře. Proto vás prosíme o přečtení a dodržování následujících pravidel:

 • Odpovědnost za své dítě a jeho bezpečnost v budově i mimo ni nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v rodinném centru.
 • Každý návštěvník (maminka,tatínek,atd.) se zapíše do knihy návštěv a zaplatí službě vstupné 40,-kč za rodinku. V ceně je zahrnutý dopolední kurz, či program.
 • Vstup do rodinného centra je pouze v přezůvkách ( nebo ponožkách).
 • Své svršky a obuv si uklízejte na místa k tomu vyhrazená, nenechávejte věci volně ležet na podlaze. Za ztrátu osobních věcí  RC neručí.
 • Po celou dobu pobytu v RC je návštěvníkům k dispozici volná herna. Dopoledních organizovaných aktivit se návštěvníci dle zájmu mohou nebo nemusí zúčastnit, avšak je nutné aby se přizpůsobili právě probíhajícímu programu.
 • Do prostoru RC je možné nosit dětem svačinky a pití, ale konzumace je možná pouze v jídelním koutku.To se týká i nejmenších dětí, učíme je respektovat pravidla a řád.
 • Každá maminka krmí pouze své dítě, a také po svém dítěti i po sobě uklidí.
 • Kočárky lze zanechat na chodbě rodinného centra či na zahradě.
 • Na mamince zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v RC  vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu, ( maminky, buďte ohleduplné k sobě i k ostatním a nevoďte do centra infekční děti i pouze při podezření na začínající chorobu).
 • Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky. Dejte pozor, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám v RC šetrně.
 • Buďme tolerantní,vstřícní, a láskyplní i k ostatním dětem.
 • Doprovod dítěte vždy doprovází dítě na WC a zde po svém dítěti také uklidí. Nočníky se používají v prostorách WC, a je nutné je vždy důkladně umýt.
 • V celém prostoru RC je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.

Podpisem v evidenci docházky návštěvníci stvrzují svůj souhlas s těmito pravidly. Pokud se Vám v Rodinném centru Křelovský Kaštánek líbí i při dodržování těchto pravidel, jsme moc rádi, a těšíme se na další návštěvu.