Podporují nás

Děkujeme všem lidem a sponzorům, kteří pomáhali
a stále pomáhají 
a přispívají k chodu rodinného centra.
Bez jejich pomoci bychom se neobešli.
 
***
Farnost Křelov Poskytnutí prostor  přízemí fary v Křelově a farní zahrady pro činnost rodinného centra.
Obec Křelov-Břuchotín
Olomoucký kraj

Dále děkujeme:

Rok 2019:

Aktivity RC Křelovský Kaštánek jsou v roce 2019 finančně podpořeny Olomouckým krajem

Rok 2018:

 • Radkovi Listopadovi za výmalbu herny
 •  

Rok 2017:

 • Obec Křelov-Břuchotín: financování nákupu keramické pece a vybavení keramické dílny v prostorách bývalé ordinace v Křelově
 • Olmark copy centrum v Olomouci za materiály pro výtvarné činnosti a podporu při výrobě tiskovin
 • Radka Vrbíka, grafika, za grafické návrhy a zpracování propagačních tiskovin
 • všem Obecním spolkům za spolupráci na akcích pro veřejnost a zejména pak za finanční dar a obětavou pomoci Senior Klubu Křelov

Rok 2016:

 • Senior Klub Křelov za finanční dar a obětavou spolupráci při pořádaných akcích
 • paní Haně Kuželové za napečení perníčků a přípravy zdobení pro tvořivé dílny pro děti

Rok 2015:

 • Komunitě Blahoslavenství za zpracování ikony do centra
 • Senior Klub Křelov za finanční dar na dětský den
 • Petře a Petrovi Pajunčíkovým za darování dětských knih

Rok 2014:

 • Panu Radku Listopadovi za výmalbu prostor centra
 • paní Dokoupilové za rozvoz letáčků
 • Martině Staňkové, Marcele Ludmilové a Ladislavu Královi za darování hraček
   

Rok 2013:

 • Panu Ivu Benešovi za grafický návrh a darování nového a zároveň vítězného loga RC Křelovský Kaštánek,
 • Hance a Radovanovi Kudělovým za darování nábytku do herny,
 • firmě Dřevočal z Přerova za darování molitanových kostek pro RC,
 • za výjimečnou a pro nás naprosto úžasnou spolupráci s TJ Sokol Křelov (jmenovitě s Jindrou Dvořákem a Magdou Dittmerovou),
 • panu Petru Schinekovi a panu Radimu Opletalovi za finanční dar,
 • Martina Krejčířová – za narozeninový dort
 • firmě Nivea

Rok 2012:

 • klubu seniorů v obci Křelov- Břuchotín za finanční dar,
 • paní Hance Kuželové za pečení perníčků pro děti,
 • paní Denise Danyljuk za věnování vánočního stromečku do RC,
 • paní Šromové st. za pečení koláčků na akce RC,
 • panu Petru Schinekovi za finanční dar.

Rok 2011:

 • firmě SIT – IN za darování koberce do velké herny,
 • panu Šteinerovi (firma EDUKOL) za darování izolace pod koberec a gymnastických míčů),
 • rodině Dokoupilových za darování papírů,
 • paní Dokoupilové st. za roznášení letáků po Křelově a Břuchotíně,

Rok 2010:

  • panu Pavlovi Peřinovi za pomoc při vyklízení prostor a likvidaci přebytečných věcí
  • panu Jaroslavu Hutovi za darování krbových kamen,
  • paní Kamile Radostové, Marii Vychodilové, Emílii Chovancové a Anně Vašíčkové, které pomáhaly při uklízení fary po malování,
  • panu Karlu Jašíčkovi a paní Janě Vozníčkové za poskytnutí finančního příspěvku na pořízení zátěžového koberce,
  • za hračky děkujeme paní Fukalové, paní Nezhybové, paní Ivušce Hrazdirové a manželům Stránským,
  • manželům Monice a Jiřímu Latovým za poskytnutí hraček a sklenic do RC,
  • manželům Opletalovým za pomoc při budování RC, darování nábytku a finanční podporu,
  • paní Janě Baciák a Haně Saitzové za spolupráci při zakládání RC a poskytování cenných rad,
  • Centru pro rodinný život v Olomouci za podnětné informace,
  • panu Josefu Šromovi za namalování dětských obrázků v herně,
  • panu Martinovi Duškovi a Petru Bednaříkovi za vytvoření webových stránek a propagačních materiálů,
  • manželům Blaženě a Zdeňkovi Hapalovým za finanční dar,
  • manželům Zdeňkovi a Petře Hapalovým za darování rychlovarné konvice,
  • manželům Františkovi a Lence Schmidtovým za darování koberce,
  • slečně Marii Labounkové za celodenní pomoc při vymalování prostor RC,
  • paní Martě Šromové st. za upečení koláčků na slavnostní otevření RC,
  • firmě Fokos za darování poliček a dřeva na topení,
  • paní Martině Frycové za darování bezdrátového zvonku,
  • paní Zdeňce Vokálové za darování vánočních ozdob,
  • všem maminkám, které nám pomáhají s chodem centra a pořádání akcí pro veřejnost,
  • Poštovní spořitelně za finanční dar.
  • paní M. Benneli za darování hraček do RC,

 Velké díky patří naším dovedným manželům, dětem, rodičům, sourozencům a přátelům, kteří nám pomáhali již od samého začátku, podporovali a podporují nás v našem úsilí!!!

Děkujeme i všem maminkám, které navštěvují RC a zapojují se do jeho chodu.

 

Odkazy:

www.celeceskoctedetem.cz –  projekt ČR, ve kterém je Kaštánek zapojen

http://www.babyonline.cz– praktický průvodce modeních rodičů

http://cck-ol.webnode.cz – Český červený kříž Olomouc

www.rodinnepasy.cz

www.seniorpasy.cz

www.klicekezdravi.cz

 

Školka a škola Křelov http://www.zsmskrelov.cz/