O nás

První myšlenka založit rodinné centrum v Křelově vznikla na jaře roku 2010. Od myšlenky nebylo daleko k činům, a tak v červnu téhož roku vzniklo občanské sdružení, jehož hlavní náplní bylo provozovat rodinné centrum.

Proč Kaštánek? Název se hledal poměrně jednoduše…Na farní zahradě rostou dva vzrostlé jedlé kaštany. Odtud tedy název. A proč Křelovský? Inu – protože je prostě náš…

Základem centra je útulná herna, menší místnost pro přednášky, kurzy tvořivé dílny, kuchyně, sociální zařízení a v neposlední řadě báječná farní zahrada. Vše je přístupné bezbariérově.

Křelovský Kaštánek Vám nabízí:

•Zázemí pro vzájemné setkávání rodičů a dětí

• Přípravu na předškolní vzdělávání
• Hudební, tvořivé a pohybové aktivity pro rodiče s dětmi
• Tématické kurzy, přednášky
• Společné výlety a společenské akce pro veřejnost z obce a okolí

Jak nám můžete pomoci:

Rodinné centrum uvítá také Vaši pomoc. Podpořit nás můžete následujícími způsoby:

  • Dobrovolnickou výpomocí při zajišťování našich aktivit a společenských akcí
  • Finančním darem v hotovosti nebo na účet: 238294037/0300
  • Materiálním darem (můžete nám darovat hračky, výtvarné potřeby, odměny pro děti do soutěží, sladkosti, kancelářské či hygienické potřeby)
  • Službami (můžete našemu RC poskytnout zdarma své služby jako např. inzerci, tisk, řemeslnické práce)

Za jakoukoliv formu pomoci předem děkujeme!