O nás

První myšlenka založit rodinné centrum v Křelově vznikla na jaře roku 2010. Od myšlenky nebylo daleko k činům, a tak v červnu téhož roku vzniklo občanské sdružení, jehož hlavní náplní bylo provozovat rodinné centrum. Během prázdnin se zadaptovalo prostředí přízemí křelovské fary.

Proč Kaštánek? Název se hledal poměrně jednoduše…Na farní zahradě rostou dva vzrostlé jedlé kaštany. Odtud tedy název. A proč Křelovský? Inu – protože je prostě náš…

Základem centra je útulná herna, menší místnost pro přednášky, kurzy tvořivé dílny, kuchyně, sociální zařízení a v neposlední řadě báječná farní zahrada. Vše je přístupné bezbariérově.

Křelovský Kaštánek Vám nabízí:
 

•Zázemí pro vzájemné setkávání rodičů a dětí

• Přípravu na předškolní vzdělávání
• Hudební, tvořivé a pohybové aktivity pro rodiče s dětmi
• Tématické kurzy, přednášky

• Společné výlety a společenské akce pro veřejnost z obce a okolí

 

Jak nám můžete pomoci:

Rodinné centrum uvítá také Vaši pomoc. Podpořit nás můžete následujícími způsoby:

  • Dobrovolnickou výpomocí při zajišťování našich aktivit a společenských akcí
  • Finančním darem v hotovosti nebo na účet
  • Materiálním darem (můžete nám darovat hračky, výtvarné potřeby, odměny pro děti do soutěží, sladkosti, kancelářské či hygienické potřeby)
  • Službami (můžete našemu RC poskytnout zdarma své služby jako např. inzerci, tisk, řemeslnické práce)

Za jakoukoliv formu pomoci předem děkujeme!