Klubíčko

K L U B Í Č K O

· kroužek je určen pro děti ve věku 2,5 – 5 let, které si pak lépe zvyknou na přechod do školky
· hravou formou budeme rozvíjet tvořivost a sociální dovednosti
· veškeré aktivity jsou zaměřené na rozvoj samostatnosti, soběstačnosti dětí
· malý počet dětí ve skupince, příjemné a podnětné prostředí

Klubíčko bude probíhat každé pondělí od 8:30-11:30 hod.

Kontaktní osoba:
Ing. Irena Frankova, email: vodickovai@seznam.cz, tel.: 777 530 871

Ve školním roce 2018/19 předpokládáme běh kroužku od ledna 2019.

<Zpět na týdenní program