IX. členská schůze RC

v pátek 8.února 2019 od 16,00 hodin v RC Křelovský Kaštánek 

Program členské schůze: 

1. Zahájení a organizační pokyny 
2. Zvolení zapisovatele 
3. Přijetí nových členů spolku 
4. Zhodnocení uplynulého roku 2018 (týdenní program a jednorázové akce) – spolupráce s ostatními spolky 
5. Seznámení s návrhem akcí a programu na rok 2019 a personální obsazení akcí 
6. Seznámení s hospodařením v roce 2018 
7. Plán hospodaření v roce 2019 
8. Diskuze a vystoupení 
9. Odsouhlasení navrženého programu – schválení programu členské schůze 

Komentáře jsou zakázány.