Flétnová besídka

Srdečně zveme

všechny malé i velké milovníky hudby na závěrečné vystoupení našich flétnistů, které se bude konat

v pondělí 26.6. 2017 od 17 hod.

ve stínu stromů na farní zahradě v Křelově.

Komentáře jsou zakázány.