Flétna pro děti

FLÉTNIČKA V KAŠTÁNKU

Každé pondělí od 12:00 do  18:00 hodin

Zápis do výuky proběhne v pondělí 10. září 2018 v 16:30 hodin v herně Kaštánku
Výuka začíná 17. září 2018 v dohodnutých termínech

Flétnička je hudební kroužek pro děti od 5-ti let. Hlavním smyslem kroužku je probudit v dětech zájem o hudbu. Děti se formou hry seznámí se správným dýcháním a naučí se základy hry na zobcovou flétnu, které pak dále mohou rozvíjet. Výuka probíhá individuálně, v lekcích, které trvají 30 minut. U starších (cca 2.třída) či pokročilejších dětí jsou lekce prodlouženy na 45 minut. Postupujeme podle schopností a zralosti jednotlivých dětí tak, aby probranou látku skutečně ovládaly a mohly tak mít radost z písní, které se naučily.

Hra na flétnu je také lékaři doporučovaným pomocníkem při léčbě astmatu.

Vyučující: Saša Rubešová, email: doubravkaop@centrum.cz, tel. 733 741 000

Komentáře jsou zakázány.