Biblické povídání

Jednou za měsíc, vždy 3. úterý v měsíci, v čase od 16:15 – 17:00   se scházíme s menšími dětmi v prostorách Kaštánku, abychom jim hravou formou přiblížili vybrané příběhy z Bible.
Setkání je zaplněno povídáním, hraním, zpěvem.
Je vítán každý bez ohledu na vyznání.
 catecheze
Těšíme se na vás!
Zita & spol